Oferowany teren składa się z dwóch działek. Charakter i uwarunkowania terenu gwarantują nieograniczone możliwości inwestycyjne.


Działka nr 1 - powierzchnia 18 hektarów

 

Hotel-Palac-Czarny-Las-teren-inwestycji.jpg
 

 18 hektarów  płaskiego, częściowo zalesionego terenu, składającego się głównie z pól uprawnych. Na działce znajduje się staw o powierzchni 0,5 ha.
Droga dojazdowa prowadząca do terenu inwestycyjnego jest utwardzona.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod usługi rekreacyjne i zieleń, z dopuszczeniem
usług hotelowych, rehabilitacyjnych i sportu.

 

Działka nr 2 - powierzchnia 4 hektarów

 

 

Na terenie 4 hektarów od 10 lat funkcjonuje czterogwiazdkowy
Hotel Pałac Czarny Las. Hotel posiada bogatą ofertę usługową,
obiekt otacza rozległy park, w którym znajdują się 2 stawy o łącznej powierzchni 0,7 ha, miejsca wypoczynkowe z elementami
małej architektury, pomosty nad stawami oraz ogród grillowy.